الکتروموتور

الکتروموتور سه فاز عمودی زیمنس الکتروموتور انرژی ماشینی الکتریکی را به حرکت مکانیکی تبدیل می کند در انواع سه فاز تک فاز برق مصرفی الکتروموتور کولری ضد انفجار معمولی عرضه می گردد تاریخچه الکتروموتور بر میگردد به ساخت تسلا از میدان مغناطیسی در طراحی موتور دو فاز القایی به نام صنعتی شدن نام میبرند زیرا تولید انرزی الکتریکی راحت و در مسیر های بیشتر جابجای آن انجام می گرفت. با حذف کلکتور از موتور های قدیم که جریان حرکتی در میدان ثابت بود این جریان دوار متناوب بوده. انواع الکتروموتور بدون آنکه متوجه آن باشیم در همه جوانب زندگی شهری مدرن وجود داردمتورالکتریکی و الکترومتور در همه جا از جمله ماشین های تسلا وجود دارد.

الکتروموتور 9/10/2022 1:11:00 AM 0912 الکتروموتور
الکتروموتور

الکتروموتور یا موتور الکتریکی  Electric Motor وسیله ای برای تبدیل انرژی به حرکت یا نیروی الکتریکی به مکانیکی روش عمل به این صورت است که زمانی هادی جریان الکتریسیته در اثر میدان مغناطیسی قرار می گیرد نیرویی بر آن اعمال می شود بیشتر موتور الکتریکی بصورت دوار عمل میکنند ولی موتور خطی هم وجود دارد.

الکتروموتور موتور های دوار دوبخش محرک و متحرک ثابت دارند  نام بخش درونی موتور که ثابت است ایستانه استاتور است و بخش متحرک موتور روتور می گویند. روتور به حول محور خود می گردد به این شکل که قسمت ثابت موتور استاتور یک میدان مغناطیسی ایجاد میکند عامل گردش هم گشتاور ایجاد شده می باشد در تعریف دیگر  روتور به گشتاور از نیرویی تولید شده از میدان مغناطیسی ایستانه به حول محور خود می چرخد برق مصرف بر اساس نوع مصرف یا AC هست یا DC.

موتور DC موتور مغناطیس دائم (PMDC) موتور خود تحریک موتور کمپوند موتور موازی موتور سری

موتور AC موتور سنکرون موتور القایی

موتورهای خاص موتور اونیورسال موتور رلوکتانسی موتور هیسترزیسی موتور DC بدون جاروبک موتور پله ای

الکتروموتور سه فاز عمودی زیمنس

الکتروموتور سه فاز عمودی زیمنس اصطلاحات تعاریف الکتریک عبارتند از جریان با دستگاه آمپرسنج اندازگیری میشود که در مدار هست تغییرات بار الکتریکی q به زمان t واحد آن آمپر Aاست. اختلاف پتانسیل ولت V  موازی بسته می شود انتقال حرکت جریان را ممکن می سازد. واحد توان ظاهری ولت آمپر VA واحد کار الکتریکی وات بر ثانیه W/S .جریان نامی وسیله ای که گرم و داغ نمیشود اما جریان را از خود عبور میدهد. اهم مقاومت الکتریکی که دانشجوهای فیزیک و تجربی آن را مطالعه کرده اند. اگر ولتاژی معادل 1 ولت به دوسر مقاومتی اعمال شود. الکتروموتور سه فاز عمودی زیمنس جریان 1 آمپر از آن عبور کند مقدار مقاومت 1 اهم است. وات برحسب وات توضیح داده میشود مقدار انرژی تولید شده. آمپر در یک مقدار جریان الکتریسیته را مشخص میکند جریان I را بر حسب آمپر A حرکت الکترون ها در سمت مشخص را توضیح میدهد. ولت هم میزان مقدار شدت آن را بیان می کند تفاوت پتانسیل الکتریکی ولتاژ الکتریکی فشار نیرویی که الکترون را حرکت میدهد. اختلاف پتانسیل الکتریکی R بر حسب ولت V بیان می کنند. میدان مغناطیسی میدان الکتریکی در هر نقطه برابر نیروی وارد بر بار.

 

الکتروموتور سه فاز عمودی زیمنس
الکتروموتور