الکتروموتور

الکتروموتور سه فاز عمودی زیمنس الکتروموتور انرژی ماشینی الکتریکی را به حرکت مکانیکی تبدیل می کند در انواع سه فاز تک فاز برق مصرفی الکتروموتور کولری ضد انفجار معمولی عرضه می گردد تاریخچه الکتروموتور بر میگردد به ساخت تسلا از میدان مغناطیسی در طراحی موتور دو فاز القایی به نام صنعتی شدن نام میبرند زیرا تولید انرزی الکتریکی راحت و در مسیر های بیشتر جابجای آن انجام می گرفت. با حذف کلکتور از موتور های قدیم که جریان حرکتی در میدان ثابت بود این جریان دوار متناوب بوده. انواع الکتروموتور بدون آنکه متوجه آن باشیم در همه جوانب زندگی شهری مدرن وجود داردمتورالکتریکی و الکترومتور در همه جا از جمله ماشین های تسلا وجود دارد.

الکتروموتور 9/10/2022 1:11:00 AM 0912 الکتروموتور
الکتروموتور

الکتروموتور سه فاز عمودی زیمنس

الکتروموتور
کاشت مو