سوزن انژکتور

سوزن انژکتور سوخت مایع را بصورت پودر پاشش میکند در داخل سیلندر زمانبندی افشانه ها هنگام مکش روی سوپاپ توسط ECU انجام میگیرد سوخت رسانی به قسمت مولد انرژی موتور برای احتراق داخلی اولین اصل حرکت سوخت رسانی در ماشین ها می باشد. بنزین باک برای تبدیل شدن نیروی محرکه ابتدا به موتور برده می شود توسط پمپ بنزین قبل از احتراق با هوای ورودی ترکیب شده در سیلندر شمع عمل جرقه را انجام میدهد نهایتا احتراق صورت می گیرد. در ماشین های قدیمی کاربراتوری تا اینجای کار به این شکل بوده و اما با پیشرفت تکنولوژی خودرو سازی صنعت مربوطه سامانه جدید انتقال سوخت رسانی به موتور به نام انژکتور پدید آمد.

سوزن انژکتور 9/10/2022 1:10:00 AM 0912 سوزن انژکتور
سوزن انژکتور

سوزن انژکتور پراید پژو 

سوزن انژکتور پراید پژو بیشتر روند سوخت رسانی در دو سیستم قدیمی کاربراتور و جدیدتر انژکتور توسط سوزن انژکتور یکی است اما در سیستم سوخت رسانی انژکتور کار ترکیب هوا با سوخت با میزان دقت بالاتری انجام میگیرد این افزایش بهروری سبب کاهش مصرف سوخت در خودرو تا نصف را سبب میشود به دلیل ریز تر شدن  سوخت ترکیب بهتر با هوا آلاینده کمتری هم وارد هوا میگردد. انژکتور یک قطعه الکترونیکی مکانیکی در بالای سیلندر خودرو قرا میگیرند وظیفه آن پاشش افشانه سوخت به داخل سیلندر توسط سوزن انژکتور است که آن را تنظیم میکند با عملکرد درست درست کار کردن انژکتور خودرو با عملکرد صحیح موتور ماشین رابطه کاملا مستقیم دارد که باید در رفع اشکال آن اقدام کرد. سوزن انژکتور پراید پژو کاراریی خوب انژکتور به دلیل ریز پودر درآوردن سوخت به کنار پیستون ها با سوزن انژکتور است که با افزایش سطح مقطع احتراق با حداکثر کارایی انجام میگیرد که هیج مقدار سوختی هدر یا ناقص نسوزد.

 

نحوه عملکرد انژکتور با سیستم ECU متصل شده تنظیم میگردد که مقدار سوخت رسانی را مشخص کند اگر مقدار آن زیاد باشد مصرف سوخت زیاد میشود و مقداری از آن را نمی سوزاند و اگر کم باشد ماشین ریپ خواهد زد. انژکتور از درپوش محافظ سوزن انژکتور سولونوئید سوراخ خروجی بدنه انژکتور فیلتر ورودی اورینگ تشکیل شده است. سوخت وارد انژکتور با پمپ بنزین و صافی بنزین شده مقدار ثابت ورودی سوخت مساوی ریل سوخت فشار آن است  که کار پاشش را حرکت به سوی بالا سوزن انژکتور با سلونوئید میدان مغناطیسی فعال شده قطعاتی که در این سیستم با انژکتور کار پاشش را انجام میدهد شامل  سنسور اکسیژن سنسور دریچه گاز سنسور دمای آب منیفولد سنسور فشار سنسور دور موتور با هماهنگی ECU مرتبط هستند.

وظیفه سوزن انژکتور چیست

سوزن انژکتور وظیفه دارد تا سوخت بصورت پودر بسیار ریز به پیستون و مکان احتراق برساند منتقل کند توسط ECU روی سوپاپ هوا پاشش در هنگام مکش انجام میگرد با زمانبندی این ریز شدن پودر شدن بنزین سطح تماس را افزایش می دهد که با هوا انجام میگیرد نتیجه آن با میزان کمتری بنزین فشار بهتری به پیستون ها برای حرکت بوجود می آید.

سوزن انژکتور -سوزن انژکتور پراید
سوزن انژکتور